Pogotowie strajkowe w górnictwie i energetyce

18 września Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" przekształciła się w Komitet...

Z okazji Dnia Energetyka...

14 sierpnia sektor energetyczny obchodzi swoje święto - Dzień Energetyka. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki...

Obradowała Rada KSGiE

13 lipca w katowickiej siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu...

KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

Trzynaście central związkowych zrzeszających pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) porozumiało się z Zarządem PGG co do warunków i trybu wykonywania pracy w miesiącu maju. Ustalono, że od 1 do 31 maja wymiar czasu pracy zostanie obniżony do 20 procent dotychczasowego wymiaru czasu pracy pracowników (nie mniej niż do połowy etatu). Realizacja ustalenia nastąpi poprzez wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych od pracy: 14, 15, 22 oraz 29 maja.

W pierwszej części dokumentu wskazano, że poprzez "obniżony wymiar czasu pracy" rozumie się "obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika".

Wśród przyczyn zawarcia porozumienia wymieniono spadek obrotów gospodarczych PGG w następstwie wystąpienia wirusa powodującego chorobę Covid-19, ale także fakt, że obniżenie wymiaru czasu pracy da Spółce możliwość wystąpienia o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Środków Pracowniczych, które może wynieść ponad 70 milionów złotych miesięcznie.

Zaznaczono, że obniżony wymiar czasu pracy dotyczy wszystkich grup pracowniczych i że za dodatkowy dzień wolny od pracy będący skutkiem obniżenia wymiaru czasu pracy pracownicy wynagrodzenia nie otrzymają, co oznacza, że ich wynagrodzenie miesięczne będzie proporcjonalnie niższe: składniki określone stawkami miesięcznymi za maj ulegną pomniejszeniu o 20 proc.

Osobom, które z uwagi na konieczność zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego będą zatrudnione w wyznaczonym dniu wolnym od pracy (14, 15, 22 lub 29 maja), zostanie udzielony dzień wolny "niepłatny" w innym dniu tygodnia.

Strony zgodziły się, że obniżenie wymiaru czasu pracy nie narusza prawa pracowników do minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zmiana warunków zatrudnienia w ustalonym zakresie nie wymaga zastosowania przez pracodawcę wypowiedzeń lub zawarcia oddzielnych porozumień z pracownikami.

Zgodnie z treścią porozumienia, najpóźniej 10 czerwca Zarząd PGG przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania Spółki do końca bieżącego roku. W oparciu o ten plan prowadzone będą rozmowy na temat przyszłości firmy.

- To trudne porozumienie, ale wspólnie zgodziliśmy się, że najważniejsze jest ocalenie Polskiej Grupy Górniczej i 42 tysięcy miejsc pracy. Zapisy porozumienia mają obowiązywać przez miesiąc. Dalsze decyzje będziemy podejmować w momencie, gdy zapoznamy się z planem funkcjonowania Spółki - poinformował przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA i szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek.

Ponadto uzgodniono, że Zarząd przygotuje harmonogram uruchamiania robót przygotowawczych od czerwca, co dla przyszłości kopalń jest sprawą kluczową.

- W maju roboty w przodkach były zawieszone. Dalsze ich wstrzymywanie oznaczałoby początek "zwijania się" firmy - podkreślił lider ZOK.

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl