Pogotowie strajkowe w górnictwie i energetyce

18 września Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" przekształciła się w Komitet...

Z okazji Dnia Energetyka...

14 sierpnia sektor energetyczny obchodzi swoje święto - Dzień Energetyka. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki...

Obradowała Rada KSGiE

13 lipca w katowickiej siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu...

KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

Trwa proces restrukturyzacji kopalń węgla brunatnego należących do zatrudniającej blisko 6,5 tysiąca osób Grupy Kapitałowej ZE PAK SA. Wiąże się on między innymi ze zwolnieniami grupowymi. Kopalnia "Adamów" zatrudnia około 220 pracowników własnych oraz 312 pracowników spółki PAK Górnictwo. Zwolnienia mają dotknąć 111 pracowników kopalni oraz 126 pracowników spółki PAK Górnictwo.

Przewidziane zwolnienia to tylko pierwszy etap restrukturyzacji, która ma się zakończyć całkowitą likwidacją KWB "Adamów".

Kopalnia "Konin", która niegdyś mogła się pochwalić zatrudnieniem na poziomie 8 tysięcy osób, dziś zatrudnia nieco ponad 800 pracowników. Znacząco, bo aż o 40 procent, spadł poziom wydobycia.

W spółce PAK Górnictwo, podmiocie powstałym na bazie kilku wydzielonych firm, które powstały w wyniku restrukturyzacji KWB "Konin", zatrudnionych jest dziś blisko 1700 pracowników. Należy się spodziewać, że już za 5 czy 6 lat niewielu z nich nadal będzie tam pracowało.

Wszystko wskutek sytuacji na rynku energii elektrycznej i wynikającego z tej sytuacji poziomu zapotrzebowania na energię. W sytuacji, gdy promowane są głównie odnawialne źródła energii, energia produkowana z węgla, zwana dziś często "brudną energią", staje się coraz droższa ze względu na koszty związane z opłatami za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. Brak przedłużenia koncesji na wydobycie to główny element, który zdaje się wskazywać, że Polska będzie odchodzić od tego typu energii.

Kolejny problem to rynek pracy, który we wschodniej Wielkopolsce właściwie nie istnieje. Bezrobocie w powiecie konińskim wynosi 8,2 proc. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że jest to region przemysłowy i dość dobrze rozwinięty, tymczasem zmiany następują bardzo szybko, przez co trudno mówić o jakichkolwiek perspektywach. Wszelkie dyskusje dotyczące przebiegu transformacji gospodarczej tych terenów sprowadzają się do deklaracji dotyczących budowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy też produkcji wodoru, jednak będzie to możliwe dopiero po wnikliwej analizie i akceptacji przez Brukselę konkretnych projektów, co da możliwość uzyskania dotacji. Czy tak się stanie? Dziś na to pytanie nikt nie jest w stanie udzielić przekonującej odpowiedzi.

Jeśli nawet tak się stanie, miejsc pracy, które powstaną, będzie stosunkowo niewiele wobec liczby miejsc pracy utraconych w wyniku likwidacji kopalń czy też w wyniku likwidacji firm oraz przedsiębiorstw kooperujących z kopalniami i spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ZE PAK.

Licząca sobie ponad 70 lat tradycja eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Konina umiera, nie przynosząc zarazem niczego w zamian. Widmo głębokiej zapaści gospodarczej staje się tam coraz bardziej prawdopodobne.

 

(fot. Wikipedia, Powerek38)

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl