Pogotowie strajkowe w górnictwie i energetyce

18 września Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" przekształciła się w Komitet...

Z okazji Dnia Energetyka...

14 sierpnia sektor energetyczny obchodzi swoje święto - Dzień Energetyka. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki...

Obradowała Rada KSGiE

13 lipca w katowickiej siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu...

KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

W dniach 30 czerwca-1 lipca, po kilku miesiącach spotkań organizowanych w formie wideokonferencji, w Przesiece odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki (KSE) NSZZ "Solidarność". Przedmiotem obrad były między innymi pojawiające się coraz częściej informacje o planowanych zmianach w obecnej strukturze grup energetycznych. Omówiono także kwestię zapowiadanej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Następnie związkowcy przeprowadzili wstępną analizę potencjalnych zagrożeń dla utrzymania miejsc pracy, jakie niesie ze sobą tak zwany Nowy Zielony Ład.

Przedstawiono relację z drugiego spotkania Zespołu Trójstronnego do spraw Branży Energetycznej poświęconego Ponadzakładowemu Układowi Zbiorowemu Pracy (PUZP), które odbyło się 29 czerwca we Wrocławiu. W jego trakcie ustalono i przyjęto projekt porozumienia konstytucyjnego w sprawie utrzymania zapisów istniejących zakładowych układów zbiorowych pracy u pracodawców, a w dalszej części przeprowadzono kolejny etap negocjacji zapisów PUZP możliwych do zaakceptowania przez wszystkich przedstawicieli strony społecznej.

Prezydium KSE przygotowało pismo do Ministerstwa Klimatu w sprawie uwag do rozporządzenia bhp.

Dalszą część zebrania poświęcono sytuacji w poszczególnych grupach energetycznych:
- nowemu schematowi organizacyjnemu Energi, który zostanie w najbliższym czasie przedstawiony stronie
społecznej,
- negocjacjom płacowym w Grupie Kapitałowej Enea, zmianom w kierownictwie spółki Enea oraz stanowisku strony związkowej przeciwko dekompozycji Grupy Kapitałowej Enea,
- trudnej sytuacji w Tauronie, wyborom nowego Zarządu oraz kwestii braku jakichkolwiek podwyżek,
- niepokojącym związkowców oszczędnościom w zakresie inwestycji, jakich dokonuje PGE Polska Grupa Energetyczna SA, a także zagrożeniu sporem zbiorowym w związku z drastycznymi oszczędnościami.

Dyskutowano także o sprawach wewnątrzzwiązkowych: współpracy na poziomie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność", Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni, zasadności powstania nowego sekretariatu związkowego, organizacji zjazdu delegatów w październiku (połączonego z obchodami 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność") czy szczegółach zaplanowanej na 22-23 sierpnia Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy.

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl