O prawdę, wolność i sprawiedliwość

14 i 15 września na Jasną Górę przybyło około 20 tysięcy pątników, by wspólnie modlić się podczas XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi...

W mocy Bożego Ducha

Około 7 tysięcy energetyków, elektryków i elektroników wzięło udział w XXXIV Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę....

Energetycy na Jasnej Górze

Pracownicy sektora energetycznego z całego kraju uczestniczą w dwudniowej Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę. Cyklicznemu...

14 sierpnia - Dzień Energetyka

Z okazji przypadającego 14 sierpnia Dnia Energetyka, polskiego święta branży energetycznej, życzenia skierowane do wszystkich pracowników...

Niedopuszczalne metody i praktyki

Niedopuszczalne metody i praktyki Członkowie strony społecznej Pomocniczego Komitetu Sterująco-Monitorującego Jastrzębskiej Spółki...

Ostatni element zawieszonych świadczeń przywrócony

 

26 października pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) otrzymają ekwiwalent pieniężny za zawieszony deputat węglowy. To ostatnie świadczenie pracownicze, którego realizacja została wstrzymana na mocy "porozumienia oszczędnościowego" z 16 września 2015 roku. Wypłatę umożliwiło porozumienie reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA i Zarządu firmy. - Teraz naszym głównym celem jest wprowadzenie jednolitego układu zbiorowego pracy, co pozwoli na dalszy wzrost płac i ostateczne wyrównanie sytuacji wszystkich pracowników Spółki - deklaruje Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA w tekście, którego treść publikujemy.

 

* * *

 

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 11 czerwca bieżącego roku pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (NSZZ "Solidarność", Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA, Związek Zawodowy "Kadra") a Zarządem firmy, ustalono że wypłata ekwiwalentu za zawieszony deputat węglowy nastąpi 26 października. To ostatnie świadczenie pracownicze, którego realizacja została wstrzymana na mocy "porozumienia oszczędnościowego" z 16 września 2015 r.

 

Pracownicy JSW otrzymają nadpłatę deputatu, który wynika z Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II na rok 2016, wydanego na podstawie art. 12 ust. 9 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węglowego.

 

Zawsze podkreślaliśmy, że gdyby porozumienie z września 2015 r. nie zostało podpisane, najprawdopodobniej doszłoby do upadłości Spółki i likwidacji tysięcy miejsc pracy. Zgodnie z paragrafem 9 tegoż porozumienia, wypłata czasowo utraconych świadczeń, takich jak "czternasta pensja" czy węgiel deputatowy, miała być zrealizowana możliwie szybko. Realizacja świadczenia w postaci ekwiwalentu za zawieszony deputat węglowy stała się możliwa nie tylko z powodu wysokiej ceny węgla - zarówno koksującego, jak i energetycznego - ale również dzięki dobrej sytuacji ekonomicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i twardej postawie negocjacyjnej reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników JSW SA.

 

Teraz możemy być pewni, że wypracowany sukces będzie miał wielu ojców - także wśród tych, którzy chowali głowy w piasek, kiedy trzeba było ratować Spółkę od upadłości. Wielkiej odwagi i odpowiedzialności wymagało czasowe ograniczenie niektórych uprawnień pracowniczych. Reprezentatywne organizacje związkowe wykazały się umiejętnościami negocjacyjnymi, a także sporą determinacją, bo chciały nie tylko przywrócić czasowo utracone świadczenia - takie jak "czternastka" (w lipcu) i zaległy deputat węglowy - ale także wprowadzić wzrost stawek osobistego zaszeregowania, korzystniejsze opłacanie nadgodzin i dni wolnych od pracy czy też wyższe naliczanie stawki urlopowej. Każdy z nas odczuł te zmiany przy wypłacie - także młodsi pracownicy, zatrudnieni w oparciu o nowe umowy.

 

Teraz naszym głównym celem jest wprowadzenie jednolitego układu zbiorowego pracy, co pozwoli na dalszy wzrost płac i ostateczne wyrównanie sytuacji wszystkich pracowników Spółki.

 

Ciągłe mącenie i kłamstwa, działania nakierowane na konflikt zarówno z Zarządem JSW, jak i reprezentatywnymi związkami zawodowymi, jakie prowadzą niektórzy liderzy związkowi (chociażby takich organizacji jak "Jedność"), nie zdołały przeszkodzić w podpisaniu korzystnych dla załogi porozumień. Niech ci, co "szczekali", że "okradliśmy górników", a "czternastka" i węgiel są "bezpowrotnie stracone", wejdą teraz pod stół i tam symbolicznie "odszczekają" swoje bezczelne kłamstwa. Albo jeszcze lepiej: niech ponownie schowają głowy w piasek i tam je trzymają, bo to, kiedy trzeba było pomóc w ratowaniu miejsc pracy, umieli przecież robić doskonale.

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Ponadto istnieją sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl

Kontakt