O prawdę, wolność i sprawiedliwość

14 i 15 września na Jasną Górę przybyło około 20 tysięcy pątników, by wspólnie modlić się podczas XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi...

W mocy Bożego Ducha

Około 7 tysięcy energetyków, elektryków i elektroników wzięło udział w XXXIV Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę....

Energetycy na Jasnej Górze

Pracownicy sektora energetycznego z całego kraju uczestniczą w dwudniowej Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę. Cyklicznemu...

14 sierpnia - Dzień Energetyka

Z okazji przypadającego 14 sierpnia Dnia Energetyka, polskiego święta branży energetycznej, życzenia skierowane do wszystkich pracowników...

Niedopuszczalne metody i praktyki

Niedopuszczalne metody i praktyki Członkowie strony społecznej Pomocniczego Komitetu Sterująco-Monitorującego Jastrzębskiej Spółki...

Polityka klimatyczna UE - ambitna, ale czy realna?

 

Uczestnicy konferencji "Społeczny PRE_COP24", zorganizowanej 9 października w Brukseli, poparli zasadę "neutralności klimatycznej", opowiadając się jednocześnie za swobodą wyboru źródeł energii przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

 

Z inicjatywy europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej (Prawo i Sprawiedliwość) do siedziby Parlamentu Europejskiego przyjechali politycy, pracodawcy, związkowcy oraz przedstawiciele świata nauki, wśród nich: wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski, prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA Tomasz Rogala, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik i koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu do spraw Projektu PRE_COP24 Kazimierz Grajcarek.

 

Konferencję zorganizowano w ramach przygotowań Polski do 24. Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach.

 

W opinii Grzegorza Tobiszowskiego COP24 może być przełomowy, bo istnieje szansa, że wyznaczy kierunki polityki klimatycznej Unii Europejskiej (UE) na kolejne dekady, dlatego decyzje nie powinny zapadać bez udziału ekspertów i menedżerów przemysłu. Wiceminister podkreślił, że nie wystarczy ogłoszenie ambitnych planów klimatycznych, ale muszą one być możliwe do zrealizowania. Ponadto przypomniał, iż zgodnie z polskim stanowiskiem należy zapewnić państwom członkowskim UE dobrowolność wyboru metod redukcji emisji dwutlenku węgla i sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych. Jak mówił, zgodnie z artykułem 194 Traktatu o UE każde państwo może niezależnie decydować o swoim "miksie energetycznym".

 

Podczas debaty Kazimierz Grajcarek po raz kolejny zaznaczył, że związkowcy nie występują przeciwko polityce klimatycznej jako takiej. - Chcemy żyć w czystym środowisku. Problemem jest to, że mówiąc o klimacie, bardzo rzadko wspomina się o ludziach i o nauce, która stoi na straży środowiska - stwierdził.

 

Wezwał również państwa członkowskie Unii, by te rozliczyły się z wykonania zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych, które stanowiły podstawę Protokołu z Kioto.

 

- Nie bądźmy naiwni, bo cyfry nie kłamią. Zobaczmy, jak wiele miejsc pracy poświęciliśmy w Europie, aby "utworzyć" je w Indonezji, USA, Kanadzie, RPA, Chinach i innych krajach poza Unią Europejską - mówił koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu do spraw Projektu PRE_COP24, wskazując jednocześnie, że między 2000 a 2012 rokiem w Polsce wydobycie węgla spadło ze 102 do 78 mln ton, tymczasem w Republice Południowej Afryki wzrosło z 225 do 260 mln t, a w Chinach - z 1171 do 3660 mln t.

 

Zdaniem Kazimierza Grajcarka, polityka klimatyczna UE w obecnym kształcie już doprowadziła do utraty tysięcy miejsc pracy, a promowane przez Brukselę tworzenie "zielonych miejsc pracy" w żaden sposób nie wyrównuje strat poniesionych wskutek likwidacji "czarnych miejsc pracy".

 

- Jeśli mówimy o tak zwanych zielonych miejscach pracy zamiast tak zwanych czarnych, to proszę, pokażcie je! Gdzie powstały? Bo w Polsce zlikwidowano ich 180 tysięcy, a przy turbinach wiatrowych i OZE powstało około 20 tysięcy - wyliczał związkowiec.

 

O polskiej drodze do czystego środowiska była już podczas konferencji w Tucznie i Katowicach. Tę drugą - z udziałem strony społecznej, strony rządowej, pracodawców i działaczy społecznych - zakończyło przyjęcie "Projektu wniosków Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ »Solidarność« i Forum Związków Zawodowych na COP24 ws. polityki klimatycznej". W najważniejszej części dokumentu centrale związkowe zwróciły się z apelem do prezydencji COP24 w Katowicach i wszystkich stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu o zastąpienie pojęcia "dekarbonizacji" pojęciem "neutralności klimatycznej" (zakładającej wzrost średniej temperatury do końca obecnego wieku nie większy niż o 2 stopnie Celsjusza w porównaniu z okresem przedindustrialnym) oraz o doprowadzenie do "neutralności klimatycznej" możliwie szybko, tanio i efektywnie poprzez uwzględnienie dwóch równoprawnych czynników: efektów redukcji emisji oraz pochłaniania "gazów cieplarnianych" przez gleby, lasy i torfowiska z zachowaniem zasady solidarności (oznaczającej, że wszystkie kraje powinny być zaangażowane w przeciwdziałanie zmianom klimatu).

 

Podczas konferencji w Brukseli przedstawiono rezultaty badań nad pochłanianiem dwutlenku węgla przez kompleksy leśne. O tej metodzie opowiedziała doktor Klaudia Ziembińska z Poznania. Wyliczono, że w Polsce, której zalesienie pokrywa się ze światową średnią (ok. 30 procent), przy odpowiedniej uprawie lasu i wiedzy na temat zdolności absorbcyjnych, jeden hektar lasu może pochłonąć średnio 20 t dwutlenku węgla rocznie.

 

W opinii Jadwigi Wiśniewskiej istotne znaczenie dla świata będzie miało klimatyczne porozumienie paryskie z 2015 r., o ile tylko jego zapisy zostaną konsekwentnie i powszechnie wdrożone.

 

- Tylko wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie i postępie w globalnej redukcji emisji - oceniła europosłanka.

 

Skrytykowała natomiast projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której zapisano "zeroemisyjność" gospodarek państw unijnych w 2050 r., co - jej zdaniem - jest lekkomyślnością i postulatem absurdalnym.

 

Wspomniała też o podejrzeniach, że doszło do spekulacji na zezwoleniach do emisji w systemie EU ETS, po tym, jak wprowadzono zmiany dopuszczające możliwość ich skupowania przez firmy w nadmiarze i odsprzedaży innym podmiotom po zawyżonych cenach.

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Ponadto istnieją sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl

Kontakt