Jarosław Grzesik przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” .

Urodzony 19.02.1964 r.

Z górnictwem związany od 35 lat.

Od 2002 roku pełni funkcję Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalni „Bobrek”. 

W 2007 i 2011 roku został wybrany na czteroletnie kadencje przez pracowników Kompanii Węglowej S.A. na Przewodniczącego Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. - organu reprezentacji wszystkich pracowników Spółki.

W Kompanii Węglowej S.A. pełnił funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Kompanii Węglowej S.A.

Od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Od 2011 do 2018 r. roku pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność oraz Wiceprzewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

27 czerwca 2018 r. został wybrany na funkcję przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl