KADENCJA 2018-2022

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

Grzesik Jarosław 

 

Zastępcy przewodniczącego

Boiński Marek  - Krajowa Sekcja Energetyki

Czyczerski Józef   -  Krajowa  Sekcja Górnictwa Rud Miedzi  

Hutek Bogusław  - Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego   

Ilnicki Wojciech -  Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego

Kucharewicz Dariusz – Krajowa Sekcja Elektrowni i Elektrociepłowni

  

Sekretarz

Rutkowski Roman   - Krajowa Sekcja Energetyki

 

Skarbnik

Szarek Bogusław - Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi

 

Kłysz Stanisław – członek Prezydium

 

 

 

KADENCJA 2014-2018

Przewodniczący SGiE 
Grajcarek Kazimierz - Górnictwo Węgla Kamiennego  

 

Zastępcy przewodniczącego

Rutkowski Roman - Sekcja Krajowa Energetyki

Grzesik Jarosław   - Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 

Ilnicki Wojciech -  Sekcja Krajowa Górnictwo Węgla Brunatnego

Czyczerski Józef   -  Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi    


Sekretarz
 
Moryc Jerzy  - Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni     

Skarbnik 
Szarek Bogusław - Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl