Członkowie Rady 
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  NSZZ „Solidarność” 
kadencja 2018-2022

 

Członkowie: 

Andrzejewski Stanisław - KSE

Brudziński Roman – KSGWK

Dróżdż Joanna – KSEliEc

Ferdyn Marek - KSZZG

Gawęda Jerzy – KSGSiS

Gawlik Adam – KSGSiS

Jelonek Jan - KSGRCiOł

Kozlowski Sławomir – KSGWK

Lewandowski Andrzej – KSEliEc

Matuszak Grzegorz - KSGWB

Piskała Leszek - KSZZG

Stefaniak-Gnyp Barbara – KSE

Syposz Bogdan – KSGWK

Zaborowski Tomasz - KSRCiOł

 

 

Członkowie Rady SGiE kadencja 2014-2018

 

Członkowie: 

Bienek Piotr - Górnictwo Węgla Kamiennego
Brudziński Roman - Górnictwo Węgla Kamiennego 
Ferdyn Marek  -  Zakłady Zaplecza Górnictwa 
Gawlik Adam - Górnictwo Soli 
Jelonek Jan - Górnictwo Rud Cynku i Ołowiu 
Kłysz Stanisław - Górnictwo Węgla Kamiennego                             
Kucharewicz Jan - Elektrownie i Elektrociepłownie 
Leśniowski Krzysztof - Górnictwo Węgla Kamiennego 
Mąkosa Cezary  - Elektrownie i Elektrociepłownie 
Matuszak Grzegorz - Górnictwo Węgla Brunatnego 
Myszka Edmund - Energetyka   
Piskała Leszek - Zakłady Zaplecza Górnictwa  
Słabolepszy Krzysztof  - Energetyka 
Stefaniak-Gnyp Barbara – Energetyka 
Szkutnik Teresa - Problemowa Sekcja Kobiet 
Śliwka Marek - Górnictwo Soli 
Zaborowski Tomasz - Górnictwo Rud Cynku i Ołowiu

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl