Skład Rady
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ  "Solidarność"

w kadencji  2018-2022

Przewodniczący KSGiE

Grzesik Jarosław

Zastępcy przewodniczącego

Boiński Marek

Czyczerski Józef

Hutek Bogusław  

Ilnicki Wojciech

Kucharewicz Dariusz

 
Skarbnik

Szarek Bogusław

Sekretarz

Rutkowski Roman

Członek Prezydium

Kłysz Stanisław

 

Członkowie: 
Andrzejewski Stanisław

Brudziński Roman

Dróżdż Joanna

Ferdyn Marek

Gawęda Jerzy

Gawlik Adam

Jelonek Jan

Kozlowski Sławomir

Lewandowski Andrzej

Matuszak Grzegorz

Piskała Leszek

Stefaniak-Gnyp Barbara

Syposz Bogdan

Zaborowski Tomasz

 

Skład Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ  "Solidarność"
w kadencji  2014-2018

Przewodniczący SGiE Grajcarek Kazimierz    

Zastępcy przewodniczącego
 
Rutkowski Roman 
Grzesik Jarosław   
Ilnicki Wojciech 
Czyczerski Józef   

Skarbnik Szarek Bogusław    

Sekretarz Moryc Jerzy     

Członkowie:
 
Bienek Piotr 
Brudziński Roman 
Ferdyn Marek    
Gawlik Adam   
Jelonek Jan   
Kłysz Stanisław   
Kucharewicz Dariusz 
Leśniowski Krzysztof 
Mąkosa Cezary 
Matuszak Grzegorz 
Myszka Edmund 
Piskała Leszek   
Słabolepszy Krzysztof   
Stefaniak-Gnyp Barbara 
Szkutnik Teresa 
Śliwka Marek 
Zaborowski Tomasz 

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl