www.solidarnosc.org.pl - Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
www.solidarnosc-kat.pl - Zarzad Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
www.sejm.gov.pl - Sejm RP
www.rop.sejm.gov.pl - Rada Ochrony Pracy
www.solkarta.pl - Program "GROSIK"
www.msp.gov.pl - Ministerstwo Skarbu Państwa 
www.kprm.gov.pl - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
www.mg.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki 
www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów
www.soltur.eu - NSZZ "Solidarność"  PGE KWB "Turów" SA
ksgrm.pl/?page_id=242 - Społeczna Kampania przeciwko dlaszej prywatyzacji KGHM
www.skeie.org.pl - Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ "Solidarność"
- www.tygodniksolidarnosc.com - Tygodnik "Solidarność" 
www.stoppakietowi.pl - Mój Dom , Mój Prąd Europejska Inicjatywa Obywatelska

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl