O prawdę, wolność i sprawiedliwość

14 i 15 września na Jasną Górę przybyło około 20 tysięcy pątników, by wspólnie modlić się podczas XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi...

W mocy Bożego Ducha

Około 7 tysięcy energetyków, elektryków i elektroników wzięło udział w XXXIV Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę....

Energetycy na Jasnej Górze

Pracownicy sektora energetycznego z całego kraju uczestniczą w dwudniowej Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę. Cyklicznemu...

14 sierpnia - Dzień Energetyka

Z okazji przypadającego 14 sierpnia Dnia Energetyka, polskiego święta branży energetycznej, życzenia skierowane do wszystkich pracowników...

Niedopuszczalne metody i praktyki

Niedopuszczalne metody i praktyki Członkowie strony społecznej Pomocniczego Komitetu Sterująco-Monitorującego Jastrzębskiej Spółki...
  • W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) ornontowickiej KWK „Budryk” trwają intensywne prace nad praktycznym wdrożeniem pierwszego projektu stanowiącego część Programu „Inteligentna kopalnia”.
  • Chodzi o rozbudowę i modernizację układu odstawy urobku wraz z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą usprawnić eksploatację węgla typu 34 i 3

Sprawny, elastyczny oraz odpowiednio zaprojektowany system transportu urobku to klucz do efektywności w całym ciągu technologicznym kopalni. Jednym z najważniejszych elementów procesu produkcyjnego jest odstawa główna, na którą trafia węgiel z wielu frontów wydobywczych. Każde jej zatrzymanie generuje postoje w pracach drążeniowych i eksploatacyjnych. Temu problemowi postanowiono zaradzić, inicjując stworzenie inteligentnej odstawy urobku. Projekt „Poprawa efektywności produkcji oraz drążenia wyrobisk korytarzowych poprzez rozbudowę i modernizację odstawy głównej z możliwością rozdziału urobku na poziom 700 lub 1050 oraz wstępną dołową selektywnością produktu” jest realizowany przy ścisłej współpracy JSW Innowacje SA i polega na rozbudowie istniejącej odstawy głównej o pięć dodatkowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1400 mm. Połączą one dwa ciągi technologiczne ze zbiornikami na poziomie 700 i 1050. Zabudowa nowych elementów nie będzie wymagała drążenia dodatkowych wyrobisk - wykorzystane zostaną wyrobiska już istniejące. Tym samym kopalnia zyska odrębną drogę transportu urobku na poziom 1050, co odciąży - w razie potrzeby - nitkę odstawy na poziom 700. Zgodnie z przyjętymi założeniami, inwestycja ustabilizuje produkcję i ograniczny straty związane z postojami odstawy głównej na poziom 700, umożliwiając zarazem przeprowadzenie planowanych napraw i przeglądów bez utraty wydobycia. Dzięki zastosowaniu przesypów kierujących urobek możliwa będzie dywersyfikacja odstawy urobku na poziom 700 lub 1050. To z kolei umożliwi dokonywanie wstępnej selekcji urobku w zależności od jakości i typu węgla z poszczególnych ścian już na dole kopalni. Docelowo odstawa zostanie wyposażona w szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych, które wpłyną na poprawę efektywności i niezawodności projektowanego systemu, jak też umożliwią zarządzanie strugą urobku z powierzchni kopalni. Będą to między innymi: urządzenia łagodnego rozruchu (falowniki z możliwością odzysku energii), chłodzenie jednostek napędowych z odzyskiem wody do rurociągów przeciwpożarowych poprzez zastosowanie zespołu filtrów rewersyjnych rurowych, wizualizacja parametrów pracy odstawy głównej oraz jej zdalne sterowanie, monitoring przesypów urobku na odstawie głównej poprzez zastosowanie kamer ognioszczelnych, monitoring połączeń taśmy w przenośniku taśmowym, pomiar masy i jakości urobku poprzez zastosowanie w przenośniku analizatora lub wag, pomiar drgań mechanicznych elementów napędu (wibrodiagnostyka) oraz sterowane ultradźwiękowo zraszanie urobku. - Falowniki i łagodny rozruch są rzeczą powszechnie stosowaną. Regulacja prędkości też jest stosowana, ale na mniejszą skalę. Wibrodiagnostyka dopiero się rozwija - jest bardzo mało firm, które się tym zajmują. Na jednym z przenośników prowadzimy testy takiego systemu. W każdym bądź razie nie jest to rzecz, która do tej pory byłaby stosowana powszechnie. Analizator urobku jest natomiast stosowany w „Bogdance”. Nie słyszałem, by ktoś stosował go na Śląsku. Jeśli chodzi o oprogramowanie, zmodyfikowane zostanie to, które już teraz stosujemy w kopalni „Budryk”. Jak wiemy, Grupa Kapitałowa JSW poszerzyła się o informatyczną spółkę Advicom, mamy zatem własny potencjał, by zrealizować własnymi siłami przynajmniej część z tych zadań - mówi główny elektryk KWK „Budryk” Krzysztof Białas. Jego zdaniem, nie powinno być problemów z płynnym wdrożeniem systemu zarządzania odstawą. - Dane wysyłane na powierzchnię będą obrobione w sposób cyfrowy. Od tego roku w kopalniach JSW funkcjonują już wyspecjalizowane oddziały EDA, które zajmują się łącznością, połączeniami światłowodowymi i transmisją danych. Jeśli chodzi o fizyczną obsługę urządzeń, nie będzie ona wymagała od pracownika przechodzenia specjalistycznych kursów, poza szkoleniem, które przeprowadzi dostawca urządzeń przed ich rozruchem - tłumaczy. Stworzenie wirtualnej wersji projektowanego układu transportowego umożliwi symulację pracy odstawy, a więc również ustawienie parametrów układu odstawy urobku tak, aby osiągał on optymalną wydajność w danych warunkach. Skuteczne wdrożenie projektu zwiększy możliwości produkcyjne kopalni w perspektywie długoterminowej, gwarantując zarazem stabilizację zatrudnienia dla załogi. Jeśli testy dołowe wypadną pomyślnie, wkrótce wypracowany standard transportu urobku może zostać wprowadzony we wszystkich zakładach górniczych należących do JSW.

Marek Jurkowski

 

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Ponadto istnieją sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl

Kontakt