Pogotowie strajkowe w górnictwie i energetyce

18 września Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" przekształciła się w Komitet...

Z okazji Dnia Energetyka...

14 sierpnia sektor energetyczny obchodzi swoje święto - Dzień Energetyka. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki...

Obradowała Rada KSGiE

13 lipca w katowickiej siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu...

KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

14 i 15 września na Jasną Górę przybyło około 20 tysięcy pątników, by wspólnie modlić się podczas XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy. Doroczne spotkanie modlitewne przebiegało pod hasłem "Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź".

Wśród uczestników pielgrzymki byli między innymi przedstawiciele rządu - premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej pani Bożena Borys-Szopa. Kierownictwo NSZZ "Solidarność" reprezentowali: przewodniczący Komisji Krajowej (KK) Związku Piotr Duda, pierwszy wiceprzewodniczący KK Bogdan Biś i wiceprzewodniczący KK Tadeusz Majchrowicz.

Wszystkich zgromadzonych u stóp jasnogórskiego wzgórza przywitał ojciec Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry.

- W imieniu wspólnoty ojców i braci paulinów serdecznie witam i pozdrawiam XXXVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. (...) Pielgrzymujecie z hasłem "Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź". Maryja jest uważna i wciąż zatroskana o nas, jak w Kanie Galilejskiej jest gotowa do pomocy, daje nam odczuć swoje matczyne spojrzenie, którym ogrania wszystkich. To tutaj modlił się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ufnie wpatrując się w oblicze Pani Jasnogórskiej, zawierzając Jej opiece trudy i zmagania, dole i niedole ludzi pracy. Trzeba ciągle wracać do wielkiej idei "Solidarności" i określać, co jest dobrem dla Polski i to, co jest dla niej niebezpieczeństwem. Potrzebujemy wszyscy ochotnego, gorliwego serca, solidarnego trwania we wspólnocie modlitwy, we wspólnocie ludzi pracujących, którzy Bogu oddają chwałę i u Maryi szukają pomocy - powiedział.

Przewodniczący Piotr Duda podkreślił, że pielgrzymowanie ludzi pracy do Częstochowy to obowiązek i zarazem wypełnianie testamentu bł. ks. Jerzego, patrona NSZZ "Solidarność".

- "Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi" - to właśnie słowa naszego patrona. I my nie chcemy dreptać, jak ten ptak po ziemi, dlatego pełni wiary przybywamy na Jasną Górę, każdy w swojej intencji, aby podziękować Jasnogórskiej Pani za opiekę. (...) To wyjątkowa pielgrzymka. Wyjątkowa dlatego, że jesteśmy tutaj jako wszyscy ludzie pracy, nie dzieląc się na poszczególne grupy zawodowe. (...) Ale to także pierwsza pielgrzymka, na której wspólnie będziemy się modlić z premierem Rzeczypospolitej, bo po raz pierwszy na Pielgrzymce Ludzi Pracy jest premier rządu Rzeczypospolitej - zauważył lider największej organizacji związkowej w Polsce.

Także sam premier skierował kilka słów do pielgrzymów.

- Wiara, wolność, solidarność są ze sobą nierozłącznie w polskich dziejach i w polskiej duszy splecione. Wydaje mi się, że w rzeczy samej Polska jest takim nierozerwalnym splotem wiary, wolności i solidarności - stwierdził Mateusz Morawiecki. - Ludzie pracy - wszyscy ludzie "Solidarności" - niesiecie nadzieję, niesiecie wolność, już od wielu dekad, od wielu lat, ale też wspólnie - i rządzący, i ludzie pracy - mamy ten wielki obowiązek, chrześcijański obowiązek, żeby łączyć ze sobą trudne wymiary naszego życia, łączyć ze sobą konieczność zapewnienia stabilności pracy, jak najlepszych warunków pracy, jak najbardziej godnej płacy, kontynuowania naszej rewolucji godności, łączyć tę rewolucję godności z rozpoznawaniem wyzwań przyszłości. Rządzący mają się przyczyniać, mają być w forpoczcie rozpoznawania tego współczesnego pola gry, pola walki, pola konkurencji międzynarodowej, wewnętrznej, ale i pola współpracy, pola solidarności, bo one - te pola - zmieniają się na naszych oczach wraz z galopującym postępem technologicznym i Polska nie może - i nie chce - być na marginesie przemian, wielkich przemian gospodarczych. Polska jest powołana wielkością naszej historii, ale też naszymi dzisiejszymi ambicjami do tego, żeby inspirować świat, inspirować do odważnych rozwiązań - rozwiązań, które z jednej strony pielęgnują nasze święte wartości: solidarność, wolność, wiarę, chrześcijaństwo, a z drugiej strony łączą je z tym światem XXI wieku, który tak wyraźnie przed nami powiewa swoimi sztandarami wyzwań. (...) Życzę Wam wszystkim, ale życzę wszystkim Rodakom, życzę naszej Ojczyźnie, byśmy szanowali tę arcypolską wartość, jaką jest praca i solidarność, byśmy nie byli mali, byśmy nie byli jak ten ptak drepczący po ziemi z jednym skrzydłem, byśmy byli jak wielki, biały orzeł, który na dwóch skrzydłach wznosi się ku lepszej przyszłości, ku wielkiej Rzeczypospolitej - zakończył swoje wystąpienie szef rządu.

Niedzielnej mszy świętej, stanowiącej kulminacyjny moment pielgrzymki, przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ludzi pracy.

Homilię wygłosił metropolita przemyski abp Adam Szal. Wskazał na rolę NSZZ "Solidarność" w obronie nie tylko praw pracowniczych, ale i praw ludzi wierzących.

- Ludzie pracy w naszej Ojczyźnie wiele razy dążyli do powrotu ku prawdziwym wartościom. Szczególnym dokonaniem są te osiągnięcia, o których jako członkowie związku zawodowego "Solidarność" dobrze wiemy i które zostały dzisiaj przypomniane. (...) Ludzie pracy pamiętali i pamiętają nie tylko o tym, aby były godziwe zarobki, aby praca była poszanowana, ale także pamiętają o właściwej hierarchii wartości, stąd też - jak dobrze wiemy - upominali się o mszę świętą przez radio czy też - w ostatnich latach - walczyli o to, aby niedziela była dla rodziny, dla Ojczyzny, dla dobra pracowników - przypomniał.

W tym kontekście wymienił wartości, o przestrzeganie których zabiegał bł. ks. Jerzy Popiełuszko, a dzisiaj zabiega "Solidarność".

- Prawda, wolność i sprawiedliwość to pierwszoplanowe i sztandarowe wartości, które ks. Jerzy Popiełuszko podejmował w swoim działaniu. "Solidarność" - jako związek zawodowy ks. Jerzego Popiełuszko - to wielka szansa dla naszej Ojczyzny. Dziękujemy ludziom "Solidarności" za troskę o ludzi pracujących, także o sprawy duchowe, o to, aby w nas wszystkich była uformowana właściwa hierarchia wartości. "Solidarność to jedność serc" - mówił ks. Jerzy Popiełuszko - "jedność umysłów i rąk, zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze". Oby ta przemiana była naszym udziałem. O to się módlmy - zaapelował na koniec.

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się w każdą trzecią sobotę i niedzielę września. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 roku przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, kapelana "Solidarności", dla pracowników huty "Warszawa".

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl