Pogotowie strajkowe w górnictwie i energetyce

18 września Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" przekształciła się w Komitet...

Z okazji Dnia Energetyka...

14 sierpnia sektor energetyczny obchodzi swoje święto - Dzień Energetyka. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki...

Obradowała Rada KSGiE

13 lipca w katowickiej siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu...

KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

27 lutego w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z ministrem Jackiem Sasinem, wiceministrem Maciejem Małeckim oraz zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I MAP Andrzejem Śliwką.

Podczas rozmów poruszono takie tematy, jak:
- powstanie Związku Pracodawców Energetyki,
- uwagi do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
- współpraca pomiędzy MAP, branżą energetyczną oraz Urzędem Regulacji Energetyki (w kwestii konieczności zmiany taryfy),
- polityka energetyczna kraju (rekompensaty dla koncernów energetycznych),
- desygnowanie przedstawicieli, którzy na stałe reprezentowaliby resort w Zespole Trójstronnym do spraw Branży Energetycznej.

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl