KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

KSGiE pisze do wicepremiera. Temat: "Ostrołęka"

Medialna dyskusja na temat przyszłości elektrowni "Ostrołęka C", której budowa stanęła pod znakiem zapytania, zatacza coraz szersze kręgi....

O prawdę, wolność i sprawiedliwość

14 i 15 września na Jasną Górę przybyło około 20 tysięcy pątników, by wspólnie modlić się podczas XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi...

W mocy Bożego Ducha

Około 7 tysięcy energetyków, elektryków i elektroników wzięło udział w XXXIV Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę....

3 marca związkowcy z czterech organizacji reprezentujących załogę Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA i przedstawiciele Zarządu podpisali porozumienie regulujące tegoroczny poziom wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych w Spółce. Ustalono, że z dniem 1 marca stawki płacy zasadniczej pracowników "Bogdanki" wzrosną o 6 procent. Pozostałe zapisy dotyczą między innymi wzrostu opłacanej przez Spółkę składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i wysokości odpisu dodatkowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wynegocjowane porozumienie przewiduje, że poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2020, wynoszący 8408,81 złotych, zostanie zrealizowany poprzez trzy elementy: wzrost stawek płacy zasadniczej o 6 proc. od 1 marca bieżącego roku, utrzymanie poziomu miesięcznej premii regulaminowej na zasadach takich samych, jakie obowiązywały w roku 2019 oraz wypłacenie "premii doraźnej" dla pracowników Spółki do 31 marca br. jako rekompensaty z tytułu braku podwyżek płacy zasadniczej w styczniu i lutym.

Składka podstawowa Pracowniczego Programu Emerytalnego (opłacana w całości przez pracodawcę) wzrośnie do 4 proc. wynagrodzenia uczestników PPE, dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnego wypoczynku pracowników wyniesie 4 miliony zł, a wartość bezpłatnych talonów służących realizacji posiłków regeneracyjnych zostanie podniesiona do 19 zł za dniówkę roboczą.

- Porozumienie jest efektem długich i trudnych negocjacji prowadzonych w duchu głębokiej odpowiedzialności obu stron za Nasz zakład pracy. Negocjacje prowadzone były zgodnie z zasadami dialogu społecznego. Należało wziąć pod uwagę sytuację ekonomiczną spółki, plany produkcyjne i inwestycyjne, konieczność zachowania stabilności zatrudnienia, aktualną sytuację na rynku węgla - czytamy w komunikacie wydanym przez związkowców i Zarząd LW "Bogdanka".

Strony przyznały, że problemy, z którymi boryka się cała branża górnicza, nie ominęły "Bogdanki". Jednocześnie zastrzegły sobie prawo do wznowienia rozmów płacowych w drugiej połowie bieżącego roku. Warunkiem jest istotna poprawa sytuacji i brak zagrożeń dla realizacji przyjętych założeń operacyjno-finansowych.

Pod komunikatem widnieją podpisy przewodniczących i wiceprzewodniczących zakładowych struktur NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego "Kadra" i Związku Zawodowego "Przeróbka", a także dwóch przedstawicieli Zarządu LW "Bogdanka": wiceprezesa do spraw pracowniczych i społecznych Adama Partyki oraz wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych Artura Wasilewskiego.

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl

Kontakt

Napisz do Nas