Pogotowie strajkowe w górnictwie i energetyce

18 września Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" przekształciła się w Komitet...

Z okazji Dnia Energetyka...

14 sierpnia sektor energetyczny obchodzi swoje święto - Dzień Energetyka. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki...

Obradowała Rada KSGiE

13 lipca w katowickiej siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu...

KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

W siedzibie Ministerstwa Klimatu doszło do spotkania Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ "Solidarność" z szefem resortu Michałem Kurtyką. Omówiono sytuację społeczno-ekonomiczną w poszczególnych grupach energetycznych.

Uczestnikami rozmów byli także wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda oraz dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych Tomasz Świetlicki.

Strony doszły do wniosku, że wszystkie koncerny funkcjonujące w branży energetycznej muszą się mierzyć z podobnymi problemami. Do spraw, które wymagają załatwienia, zaliczono:
- uwzględnienie uwag do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
- kwestię zmiany taryfy i uznawanie (lub nie) przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niektórych kosztów,
- nakłady na rozwój sieci dystrybucyjnej,
- problemy dystrybutorów z przyłączaniem do sieci odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika),
- konsolidację z sektorem wydobywczym,
- wzrost wynagrodzeń w roku bieżącym.

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl