KSGiE: A gdzie "tarcza" dla górnictwa i energetyki?

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne...

Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

Wobec rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, specjalny apel do członków NSZZ "Solidarność" skierował przewodniczący Komisji...

KSGiE pisze do wicepremiera. Temat: "Ostrołęka"

Medialna dyskusja na temat przyszłości elektrowni "Ostrołęka C", której budowa stanęła pod znakiem zapytania, zatacza coraz szersze kręgi....

O prawdę, wolność i sprawiedliwość

14 i 15 września na Jasną Górę przybyło około 20 tysięcy pątników, by wspólnie modlić się podczas XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi...

W mocy Bożego Ducha

Około 7 tysięcy energetyków, elektryków i elektroników wzięło udział w XXXIV Pielgrzymce Energetyków i Elektryków na Jasną Górę....

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" zwróciła się do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o "podjęcie działań wraz z zarządami spółek energetycznych w sprawie faktycznego rozpoczęcia realizacji przyjętego przez rząd »Programu dla Śląska« w zakresie szeroko pojętej energetyki". Chodzi głównie o rewitalizację bloków węglowych elektrowni w Rybniku i Łaziskach Górnych, od czego zależy przyszłość znaczącej części górnictwa węglowego na Śląsku.

W piśmie skierowanym na ręce polityka odpowiedzialnego za górnictwo i energetykę wskazano, że dla państwowych spółek węglowych, dostarczających paliwo do "Łazisk" i "Rybnika", rewitalizacja obydwu elektrowni ma znaczenie kluczowe. Równie istotne jest dokończenie budowy elektrowni "Ostrołęka C" jako zasilanej węglem, bo ostatnie wypowiedzi medialne niektórych polityków sugerują wprost, że projekt może zostać przeformatowany z węglowego na gazowy.

- Odejście od realizacji powyższych inwestycji węglowych, a także odstąpienie od realizacji projektu budowy elektrowni węglowej "Ostrołęka C" doprowadzi do drastycznego ograniczenia zapotrzebowania na węgiel energetyczny, a w konsekwencji do decyzji o zamykaniu kopalń i zwolnieniach górników - ocenili związkowcy z KSGWK. - Dopuszczenie do takiej sytuacji byłoby wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności. I nie mamy tu na myśli wyłącznie niepokojów społecznych, jakie wywoła zamykanie kopalń, ale zwracamy też uwagę na zagrożenia, jakie polityka rezygnacji z węgla niesie dla bezpieczeństwa energetycznego całego państwa - podkreślili.

Przypomnieli też, że 11 lutego podobne stanowisko przyjął Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", a 24 lutego - Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki.

Na koniec zażądali pełnej realizacji rządowego "Programu dla Śląska" - "zgodnie z jego założeniami".

O nas

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" tworzy 10 sekcji zrzeszających struktury zakładowe Związku z ośmiu branż: górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud cynku i ołowiu, górnictwa rud miedzi, górnictwa soli, energetyki, elektrowni i elektrociepłowni oraz zakładów zaplecza górnictwa. Istnieją również sekcje zajmujące się problemami zawodowymi pracowników młodych oraz kobiet.
40-286 Katowice, ul. Floriana 7
322-539-158
sgie@sgie.pl

Kontakt

Napisz do Nas